29 gru 2020

Uszczelnienie mechaniczne KOLMEKS

Dla pompy AL -1154 / 4 wymagane jest uszczelnienie wału.

Pożywką jest roztwór glikolu etylenowego. Osadzony na arenie lodowej.

Dostarczone uszczelki działają przez 1-2 lata.

Z czym to może być związane. Obliczona Temperatura medium wynosi -10/-15, ale może być niższa.

Możliwe jest zjawisko pracy z rozładowaniem, z brakiem glikolu (środek przeciw zamarzaniu A40).

W tym samym obiekcie pompy zainstalowane w obiegu ciepła (środek przeciw zamarzaniu A40) działają bez zarzutu przez ponad 20 lat.

Przyczyna zużycia pary ciernej w tym przypadku jest związana z krótkotrwałą pracą pompy"na sucho.

Inżynier-technolog, Inna Obernikhina